Wybór i konfiguracja elementów
Zarządzanie użytkownikami, projektami i cennikami wyrobów
Archiwum projektów
Elektroniczna wymiana dokumentów
Raportowanie
Planowanie projektów


Planowanie projektów

Twórz, modyfikuj i monitoruj harmonogram projektów za pomocą wykresu Gantta. Użytkownicy systemu mogą śledzić postęp poszczególnych etapów, zadań i weryfikować realizację kamieni milowych oraz monitorować wszystkie koszty. System automatycznych powiadomień umożliwia monitorowanie wszystkich istotnych zmian w projekcie.