Wybór i konfiguracja elementów
Zarządzanie użytkownikami, projektami i cennikami wyrobów
Archiwum projektów
Elektroniczna wymiana dokumentów
Raportowanie
Planowanie projektów


Raportowanie

Dane z każdego projektu mogą być wykorzystane do tworzenia automatycznych raportów, po to, aby ocenić czy założone cele zostały osiągnięte.