Wybór i konfiguracja elementów
Zarządzanie użytkownikami, projektami i cennikami wyrobów
Archiwum projektów
Elektroniczna wymiana dokumentów
Raportowanie
Planowanie projektów


Zarządzanie użytkownikami, projektami
i cennikami wyrobów

Możesz dodawać użytkowników systemu i definiować ich uprawnienia, tworzyć kolejne projekty a także korzystając z cenników producentów sporządzać oferty lub zamówienia. Oferty możesz tworzyć importując zestawienia materiałowe sporządzone w FDBES Ventpack lub FDBES Hydronickpack.